ได้ผ่านการอบรม

ได้ผ่านการอบรม

เมื่อพนักงานได้รับการอบรมงานที่ถูกวิธีทำให้การปฏิบัติงานเกิดความระมัดระวังและใส่ใจในเนื้องาน

Visitors: 23,854