งานขัดล้างทำความสะอาดพื้น

งานขัดล้างทำความสะอาด ลงน้ำยาเคลือบเงานพื้น พื้นมีปัญหาต้องการแก้ไข งานซักพรม งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างใหม่  งานบ๊๊กคลีนนิ่ง  งานพื้นที่ส่งมอบก่อนย้ายเข้าอยู่

Visitors: 23,853