contents


  • 241182499_1968109946703385_1213292945017736353_n
    งานขัดล้างทำความสะอาด ลงน้ำยาเคลือบเงานพื้น พื้นมีปัญหาต้องการแก้ไข งานซักพรม งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างใหม่ งานบ๊๊กคลีนนิ่ง งานพื้นที่ส่งมอบก่อนย้ายเข้าอยู่
Visitors: 23,853